Den offentlige sektor har de seneste år været igennem gennemgribende moderniseringer. De store krav til effektivisering af arbejdsprocesserne lægger et pres på medarbejderne, og der er derfor behov for løsninger, der er både tidsbesparende og som giver ensartede resultater.

Samtidig har digitaliseringen af den offentlige sektor skabt et behov for at kunne håndtere de mange administrative processer blandt borgerne via IT-løsninger, der er brugervenlige og let tilgængelige.

Bording Data har specialiseret sig i at udvikle løsninger til den offentlige- og finansielle sektor, der letter overgangen og det efterfølgende daglige arbejde med digitalisering af tidligere administrative og papirtunge arbejdsprocesser.

Bording Data har udviklet og tilbyder i samarbejde med EG Kommuneinformation løsningen NetBlanket, der ikke kun effektiviserer sagsbehandlingen, men også skaber større tilfredshed internt og eksternt i kommunen.

I samarbejde med KMD tilbyder Bording Data løsningen Doc2Mail®, der automatiserer og optimerer den traditionelle manuelle arbejdsgang med print, kuvertering og forsendelse af individuelle breve.