ViKING COMMERCE HOTLINE

Bording Data har en veletableret hotline for alle brugere af ViKING Commerce.

ViKING Commerce Hotline assisterer i forbindelse med ViKING Commerce-programmellet og den systemmæssige opsætning med henblik på at bringe ViKING-systemet tilbage til normal drift efter nedbrud af maskinel-, programmelteknisk- eller betjeningsmæssig karakter.

Systemassistance ydes telefonisk og ved fjernassistance, hvor ViKING Commerce Hotline kobler op til ViKING Commerce i butikken.

ViKING Commerce Hotline omfatter ikke maskinelteknisk service i form af reparation og udskiftning af maskinelle enheder, der fejler. I sådanne tilfælde skal man kontakte sin maskinelservice leverandør.

Åbningstider

Direkte kontakt til ViKING Hotline: +45 8030 1700

ViKING Commerce Hotline support er åben alle hverdage kl. 8.00 – 16.00

Det er dog muligt at komme i kontakt med ViKING Hotline alle dage: kl. 6.30 – 23.00*
*vagt uden for normal åbningstid.

Procedurer

Kunder kan kontakte ViKING Hotline inden for den dækningsperiode, der er aftalt i deres hotline-aftale.

ViKING Commerce Hotline registrerer og behandler opkaldet med det samme. Sker opkaldet uden for Bording Datas normale arbejdstid, modtager en vagtcentral opkaldet. Vagtcentralen videregiver dernæst opkaldet til de medarbejdere, der har ViKING Commerce-vagten.

ViKING Commerce Hotline behandler alle opkald, så snart de indløber. I spidsbelastningsperioder vil en prioritering af opkaldene dog forekomme.

Teknisk Service

ViKING Commerce teknisk service leveres af vores samarbejdspartnere Fujitsu Siemens, IBM og NCR.

Læs mere