Sådan er vi

Bording Data er en virksomhed med en lang historie og stærke traditioner. I kraft af vores vedvarende evne til hurtigt at omstille os og skifte gear, har vi fulgt med udviklingen, og Bording Data er i dag fortsat en sund, dynamisk virksomhed.

Den smidighed og fleksibilitet, som vi tilbyder vores kunder, forventer vi også af vores medarbejdere.

Vi tror på, at en god balance mellem arbejdsliv og familieliv er nøglen til stabile og tilfredse medarbejdere. For at et arbejdsliv skal være langt og givtigt, kræver det, at der gives individuelle forhold for den enkelte medarbejder.

Mange af vores medarbejdere er IT-udviklere med baggrund som datalog/ datamatiker eller har flere års erfaring fra branchen. Derudover har vi også flere medarbejdere med andre uddannelsesmæssige baggrunde – f.eks. cand.merc., cand.IT og cand.mag.
Der er en sund fordeling af nyuddannede og erfarne folk.

Viden er guld, og vi har derfor ingen rigid seniorpolitik og ingen faste regler for hjemmearbejdspladser. Her er der altid plads til dem, der kan og vil.

bording_indenfor

Det er vigtigt for os, at vores medarbejdere har lyst til at udvikle og dygtiggøre sig. Derfor holder vi løbende udviklingssamtaler, hvor individuelle udviklingsforløb, kurser, efteruddannelse og nye faglige udfordringer bliver taget op med den nærmeste leder.

Vi er en arbejdsplads, hvor alle arbejder efter frihed under ansvar. Vi stiller derfor krav til dig om, at du kender dig selv og har det gå-på-mod og den positive indstilling til tingene, der skal til for at sikre din egen udvikling.